Hướng dẫn các bước xử lý khi ô tô bị cháy

Việc đầu tiên cần làm khi ô tô bị cháy là lái xe tấp vào lề đường, khóa điện và thoát ra khỏi xe.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *